ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านธนาคาร
หรือระบบ Online ได้ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

นายบุญส่ง พุ่มบาน
056-1-70048-6

ธนาคารกรุงไทย

นายบุญส่ง พุ่มบาน
224-0-40529-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายบุญส่ง พุ่มบาน
770-1-25320-1

พร้อมเพย์

นายบุญส่ง พุ่มบาน
081-1914097