เกี่ยวกับเรา

     BSP Hosting Dot Com บริการ รับออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ผสมผสานการทำงานกันอย่างลงตัว มีความรักในงานศิลปะออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการให้บริการโดยเฉพาะ จึงทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ องกรค์ ต่างๆ ทุกรูปแบบ

     BSP Hosting Dot Com เกิดจากการรวมตัวกันของทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ลักษณะเด่นเฉพาะด้าน รักในงานทางคอมพิวเตอร์ออกแบบ การเขียนเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางทีมงานเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก พัฒนาโปรแกรมให้มีลักษณะยืดหยุ่นและใช้ง่ายที่สุด สามารถรองรับการพัฒนาโปรแกรมต่อในอนาคตได้เป็นอย่างดี

     จากความภาคภูมิใจ ที่เห็นความสำเร็จของลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นของหน่วยงาน หรือองค์กรแก่กลุ่มเป็าหมาย ที่มีต่อระบบเครือข่าย World Wide Web BSP Hosting Dot Com พร้อมแล้วที่จะพาธุรกิจของท่าน เข้าสู่โลกของพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ ขอเพียงความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ให้บริการ, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้ออกแบบ(webdesign) และเป็นผู้ที่เดินเคียงข้างท่านเข้าสู่โลก world wide Marketing